DANE KONTAKTOWE Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna

Centrala w Warszawie
Siedziba główna firmy
adres do korespondencji:

ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa

tel.: (+48 22) 57 63 900
e-mail: wp@grupawp.pl

Biuro w Gdańsku

adres do korespondencji:

Al. Grunwaldzka 415 / 8 piętro
80-309 Gdańsk

tel.: (+48 58) 52 49 600
e-mail: wp@grupawp.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ( Wirtualna Polska Media S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000580004

REGON: 142742958

NIP: 5272645593

Kapitał zakładowy: 320.005.950,00 PLN wpłacony w całości

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji