DANE KONTAKTOWE GRUPY WIRTUALNA POLSKA S.A.

Centrala w Warszawie
Siedziba główna firmy
adres do korespondencji:

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa

tel.: (+48 022) 57 63 900
fax: (+48 022) 57 63 901
e-mail: wp@grupawp.pl

Biuro w Gdańsku

adres do korespondencji:

ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk

tel.: (+48 58) 52 15 600
fax: (+48 58) 52 15 601
e-mail: wp@grupawp.pl

Kontakt do Działu HR: rekrutacja@praca.wp.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

Grupa Wirtualna Polska spółka akcyjna (Grupa Wirtualna Polska S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000580004

REGON: 142742958

NIP: 5272645593

Kapitał zakładowy: 317 957 800,00 PLN wpłacony w całości

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji